منوهای نصب در پنل مدیریت

ویدیوهای ویژه

{"title":"","show_title":"0","post_type":"post","taxonomy":"category","term":"faranesh-course","post_ids":"","course_style":"rated","featured_style":"generic","masonry":"","grid_columns":"clear3 col-md-4","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"3","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"200","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}

جدید ترین ها

{"title":"","show_title":"0","post_type":"post","taxonomy":"category","term":"articles","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"blog_card","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"4","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"200","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
 • آموزش تبدیل داده ها در کاتلین

  تبدیل داده ها در کاتلین

  خرداد 09,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه دوره آموزش جامع زبان کاتلین، در این بخش در مورد تبدیل داده ها در کاتلین صحبت می کنیم. تبدیل داده ها در...

 • عملگرها در کاتلین 4

  عملگرها در کاتلین

  خرداد 08,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در این بخش به آموزش عملگرها در کاتلین و بررسی انواع عملگرها و نحوه استفاده از آنها در کاتلین می پردازیم. در...

 • آموزش متغیرها در کاتلین و انواع داده ها

  متغیرها در کاتلین و بررسی انواع داده ها

  اردیبهشت 11,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه آموزش جامع زبان کاتلین در این جلسه به آموزش متغیرها در کاتلین و بررسی انواع داده ها و نکات مربوط به...

 • شروع کار با کاتلین

  شروع کار با کاتلین

  اردیبهشت 07,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه آموزش زبان کاتلین به شروع کار با کاتلین پرداخته و ساخت پروژه جدید در IntelliJ و اجرای آن را آغاز میکنیم....

Something is wrong.
Instagram token error.

برترین مقالات

{"title":"","show_title":"0","post_type":"post","taxonomy":"category","term":"articles","post_ids":"","course_style":"rated","featured_style":"blog_card","masonry":"","grid_columns":"clear6 col-md-2","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"5","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"200","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
 • آموزش تبدیل داده ها در کاتلین

  تبدیل داده ها در کاتلین

  خرداد 09,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه دوره آموزش جامع زبان کاتلین، در این بخش در مورد تبدیل داده ها در کاتلین صحبت می کنیم. تبدیل داده ها در...

 • عملگرها در کاتلین 5

  عملگرها در کاتلین

  خرداد 08,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در این بخش به آموزش عملگرها در کاتلین و بررسی انواع عملگرها و نحوه استفاده از آنها در کاتلین می پردازیم. در...

 • آموزش متغیرها در کاتلین و انواع داده ها

  متغیرها در کاتلین و بررسی انواع داده ها

  اردیبهشت 11,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه آموزش جامع زبان کاتلین در این جلسه به آموزش متغیرها در کاتلین و بررسی انواع داده ها و نکات مربوط به...

 • شروع کار با کاتلین

  شروع کار با کاتلین

  اردیبهشت 07,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه آموزش زبان کاتلین به شروع کار با کاتلین پرداخته و ساخت پروژه جدید در IntelliJ و اجرای آن را آغاز میکنیم....

 • آماده سازی محیط برنامه نویسی

  محیط برنامه نویسی کاتلین

  اردیبهشت 03,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در جلسه دوم از دوره رایگان آموزش جامع کاتلین به بررسی محیط برنامه نویسی کاتلین و نصب و راه اندازی یک IDE مناسب...

آخرین مقالات آموزشی

{"title":"","show_title":"0","post_type":"post","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"","course_style":"rated","featured_style":"blog_card","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"4","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"200","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
 • آموزش تبدیل داده ها در کاتلین

  تبدیل داده ها در کاتلین

  خرداد 09,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه دوره آموزش جامع زبان کاتلین، در این بخش در مورد تبدیل داده ها در کاتلین صحبت می کنیم. تبدیل داده ها در...

 • عملگرها در کاتلین 6

  عملگرها در کاتلین

  خرداد 08,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در این بخش به آموزش عملگرها در کاتلین و بررسی انواع عملگرها و نحوه استفاده از آنها در کاتلین می پردازیم. در...

 • آموزش متغیرها در کاتلین و انواع داده ها

  متغیرها در کاتلین و بررسی انواع داده ها

  اردیبهشت 11,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه آموزش جامع زبان کاتلین در این جلسه به آموزش متغیرها در کاتلین و بررسی انواع داده ها و نکات مربوط به...

 • شروع کار با کاتلین

  شروع کار با کاتلین

  اردیبهشت 07,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه آموزش زبان کاتلین به شروع کار با کاتلین پرداخته و ساخت پروژه جدید در IntelliJ و اجرای آن را آغاز میکنیم....

دوره های آموزشی

به زودی…

{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"","course_style":"rated","featured_style":"course8","masonry":"","grid_columns":"clear3 col-md-4","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"3","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"150","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
هیچ Posts Id ای در Custom Post Type داده شده وجود ندارد. ..more..
Hetbo.net 2016 - 2020