منوهای نصب در پنل مدیریت

مفهوم break و continue در کاتلین

در این بخش از آموزش دوره جامع زبان کاتلین به آموزش دو مفهوم مربوط مربوط به حلقه ها و شرط ها میپردازیم. این دو مفهوم break و continue در کاتلین می باشند. در ادامه با هر یک از این دو و کاربرد آنها آشنا می شویم.

مفهوم و کاربرد break در کاتلین

از Break برای متوقف کردن حلقه ها قبل از پایان آنها استفاده می شود. عبارت Break نزدیک ترین حلقه ای که در آن قرار دارد را متوقف می کند. معمولا از Break همراه با یک دستور شرطی استفاده می شود. دستور کلی استفاده از Break به صورت زیر می باشد.
for(expression){
    if (condition to break){
        break
    }
}
اگر شرط داخل دستور if درست (true) باشد، در همان نقطه حلقه متوقف می شود و دیگر ادامه پیدا نمیکند
for(i in 0..10){
    println(i)
    if (i > 4){
        break
    }
}
در کد زیر در یک حلقه بی نهایت هر بار از کاربر یک عدد دریافت میکنیم و آن را با اعداد قبلی جمع می زنیم و اگر کاربر عدد صفر را وارد کند حلقه را متوقف میکنیم و نتیجه را نمایش میدهیم
var sum = 0
var number: Int
while (true) {
    print("Enter a number: ")
    number = readLine()!!.toInt()
    if (number == 0)
        break
    sum += number
}
println("sum = $sum")

مفهوم continue در کاتلین

از continue برای گذرکردن از یک دور در حلقه استفاده می شود.
برای مثال میخواهیم در یک حلقه فقط اعداد زوج نمایش داده شوند و از اعداد فرد گذر کند. برای این کار از کد زیر استفاده می کنیم.

for (i in 0..10){
    if (i % 2 == 1) {
        continue
    }
    println(i)
}

عبارت continue باعث می شود تا ادامه حلقه در آن دور انجام نشود و به دور بعدی برود. اما هر کدی قبل از continue باشد اجرا می شود.

0 پاسخ به "مفهوم break و continue در کاتلین"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Hetbo.net 2016 - 2020