منوهای نصب در پنل مدیریت

دستورات شرطی در کاتلین

در ادامه دوره آموزش جامع زبان کاتلین و در بخش کنترل روند، در این مقاله به بررسی دستورات شرطی در کاتلین و کاربرد و نحوه استفاده از آنها میپردازیم.
در کاتلین از دستورات شرطی میتوان به دو روش کلی استفاده کرد.
یک: حالت سنتی استفاده از دستورات شرطی.
دو: استفاده از دستورات شرطی به عنوان یک expression.
در حالت دوم، دستور شرطی باید یک مقدار را برگرداند. در ادامه این حالت ها را بررسی میکنیم.

حالت سنتی استفاده از دستورات شرطی در کاتلین

در این حالت کد مورد نظر به شکل زیر می باشد.

if (testExpression) {
   // codes to run if testExpression is true
}
else {
  // codes to run if testExpression is false
}

اگر عبارت testExpression که از نوع Boolean می باشد مقدار true داشته باشد، کد داخل بلاک if اجرا می شود و اگر testExpression مقدار false داشته باشد، کد داخل بلاک else اجرا می شود.

  val number = -10
    if (number > 0) {
        print("Positive number")
    } else {
        print("Negative number")
    }

خروجی کد بالا Negative number خواهد بود، زیرا شرط مورد نظر یعنی number > 0 درست نبود و مقدار false خواهد داشت

استفاده از if به عنوان expression

دومین روش برای استفاده از دستورات شرطی در کاتلین، استفاده از if به عنوان یک expression است که یک مقدار را برمیگرداند. از این حالت می توان برای مقداردهی یک متغیر بر اساس یک شرط دلخواه استفاده کرد.

  val number = -10
 
    val result = if (number > 0) {
        "Positive number"
    } else {
        "Negative number"
    }
 
    println(result)

خروجی کد بالا Negative number خواهد بود. دو کد بیان شده در دو بخش بالا را با هم مقایسه کنید و تفاوت های آنها را پیدا کنید.

  val number = -10
    val result = if (number > 0) "Positive number" else "Negative number"
    println(result)
در کد بالا میبینید که وجود آکولاد ضرورتی ندارد. حالتی که در بالا بیان شد، شبیه به عملگر ternary در جاوا می باشد. بنابراین در کاتلین عملگر ترناری وجود ندارد و از همین حالت if else استفاده می شود.

دستور if با بیش از یک عبارت

اگر در داخل بلاک if بیشتر از یک عبارت داشته باشیم، آخرین عبارت به عنوان مقدار برگشتی مورد استفاده قرار میگیرد.

  val a = -9
    val b = -11
    val max = if (a > b) {
        println("$a is larger than $b.")
        println("max variable holds value of a.")
        a
    } else {
        println("$b is larger than $a.")
        println("max variable holds value of b.")
        b
    }
    println("max = $max")

خروجی کد بالا به صورت زیر می باشد

-9 is larger than -11.
max variable holds value of a.
max = -9

دستور if else if پلکانی در کاتلین

میتوان از دستور if به صورت پلکانی مانند مثال زیر استفاده کرد
    val number = 0
    val result = if (number > 0)
        "positive number"
    else if (number < 0)
        "negative number"
    else
     "zero"       
  println("number is $result")

دستورات شرطی تو در تو

میتوان از دستورات شرطی به صورت تودرتو استفاده کرد

  val n1 = 3
    val n2 = 5
    val n3 = -2
    val max = if (n1 > n2) {
        if (n1 > n3)
            n1
        else
            n3
    } else {
        if (n2 > n3)
            n2
        else
            n3
    }
 
    println("max = $max")

مشاهده میکنید که یک دستور شرطی در داخل دستور شرطی دیگر قرار گرفته است.

جمع بندی

به طور کلی 5 حالت برای استفاده از دستورات شرطی در کاتلین داریم و که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. میتوانید سوالات خود را در بخش کامنت ها و یا در گروه تلگرام، مطرح کنید

0 پاسخ به "دستورات شرطی در کاتلین"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Hetbo.net 2016 - 2020