منوهای نصب در پنل مدیریت

تبدیل داده ها در کاتلین

آموزش تبدیل داده ها در کاتلین
در ادامه دوره آموزش جامع زبان کاتلین، در این بخش در مورد تبدیل داده ها در کاتلین صحبت می کنیم.

تبدیل داده ها در کاتلین : تبدیل داده های عددی

با وجود توابع پیشفرض برای تبدیل داده ها در کاتلین  به راحتی میتوان داده های عددی را به یکدیگر تبدیل کرد.

val m = 24
val mLong = m.toLong()
val mShort = m.toShort()

سایر توابع برای تبدیل داده های عددی به یکدیگر در ادامه آمده است:

توابع تبدیل داده ها در کاتلین

تبدیل عدد به متن و برعکس

برای تبدیل عدد به متن به راحتی از تابع toString() میتوانیم استفاده کنیم.

val m = 35
val mStr = m.toString()
println(mStr + " is a String")

برای تبدیل عدد به رشته نیز میتوان از تابع toInt() استفاده کرد. فرض کنیم رشته ی “45” را در اختیار داریم و میخواهیم آن را به عدد 45 تبدیل کنیم:

val s = "95"
val sInt = s.toInt()
println(sInt + 5)

به سادگی انجام میشود.

تبدیل Double به Int و برعکس

برای تبدیل این دو نوع به یکدیگر نیز به سادگی میتوان از توابع toDouble() و toInt() استفاده کرد.
val x = 54
x.toDouble()
println(x)

val y = 98.5
val z = y.toInt()
println(z)
توجه داشته باشید، زمانی که یک عدد اعشاری را به عدد صحیح یعنی Int تبدیل میکنیم، اعشار آن حذف میشود.

تبدیل Char به Int و برعکس

همانند بخش های قبلی به سادگی میتوان از توابع پیشفرض toInt() و toChar() استفاده کرد:
val x = 'N'
println(x.toInt())

val y = 78
println(y.toChar())

تبدیل String به List و برعکس

در آخرین بخش از آموزش تبدیل داده ها در کاتلین، فرض کنیم یک رشته مانند "Ali, Mohammad, Reza, Saeed, Saman"  داشته باشیم و بخواهیم آن را به یک لیست شامل اسامی موجود در آن تبدیل کنیم تا بتوانیم به هر اسم به طور مجزا دسترسی داشته و تغییرات مورد نظر را در آن ایجاد کنیم. برای اینکار با توجه به اینکه تمام اسامی با یک جداکننده خاص از یکدیگر جدا شده اند (در اینجا “, “) میتوان از تابع split استفاده کرد.

val m = "Hosein, Saeed, Mahdis, Mahdi"
val x = m.split(", ")
println(x)

حال اگر بخواهیم همین رشته را به جای لیست به یک لیست آرایه ای (ArrayList) تبدیل کنیم میتوانیم خط دوم را با خط زیر جایگزین کنیم.

val x = ArrayList(m.split(", "))

در حالت برعکس یعنی حالتی که بخواهیم تمام عناصر یک آرایه یا لیست را در کنار هم داخل یک رشته قرار دهیم کافیست از تابع joinToString() استفاده کنیم. با کمک این تابع میتوانیم برای عناصر موجود، جداکننده، پسوند و پیشوند تعیین کنیم. همچنین میتوان تعداد عناصر آرایه که میخواهیم در رشته قرار بگیرند را محدود کنیم، مثلا فقط 5 عنصر اول آرایه را به رشته تبدیل کند.

val arr = listOf("Ali", "Morteza", "Hosein", "Mahdis")
println(arr.joinToString())
println(arr.joinToString(" - "))
println(arr.joinToString(prefix = "<",postfix = ">"))

جمع بندی

در این بخش در مورد تبدیل داده ها در کاتلین صحبت کردیم و انواع تبدیل داده ها به یکدیگر را مورد بررسی قرار دادیم. 

0 پاسخ به "تبدیل داده ها در کاتلین"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Hetbo.net 2016 - 2020