منوهای نصب در پنل مدیریت

آرگومان های پیشفرض در کاتلین

تصویر شاخص آموزش آرگومان های پیشفرض در کاتلین

در این بخش از دوره آموزش جامع زبان کاتلین در به یکی دیگر از مباحث مربوط به توابع در کاتلین می پردازیم. این بخش مربوط به آرگومان های پیشفرض در کاتلین می باشد.

در بخش های قبل دیدیم که هر تابع میتواند هیچ یا تعدادی آرگومان دریافت کند. در برخی موارد میتوانیم برای هر یک از آرگومان های تابع یک مقدار پیشفرض را تعیین کنیم تا در صورتی که هیچ مقداری به تابع داده نشود، از مقدار پیشفرض موجود استفاده کند.

این مبحث بسیار ساده و البته بسیار کاربردی می باشد.

فرض کنید تابعی به صورت زیر ایجاد کرده ایم.

fun setUser(name: String = "Default", age: Int = 25){
    // set user
}

توجه داشته باشید که در زمان تعریف تابع به آرگومان های آن مقادیری به عنوان مقادیر پیشفرض اختصاص داده شده است.

اگر در زمان صدا زدن تابع هیچ مقداری برای آرگومان های تابع مشخص نکنیم، تابع از مقادیر پیشفرض اختصاص داده شده به آن استفاده میکند.

برای صدا زدن این تابع راه های مختلفی وجود دارد:

  1. در این حالت از تمام مقادیر پیشفرض استفاده میشود و هیچ مقداری به تابع داده نمیشود
setUser()

2. در این حالت برخی مقادیر به تابع داده میشوند و برای بقیه آرگومان ها از مقدار پیشفرض استفاده میشود. توجه داشته باشید که باید مقادیر را به ترتیب قرار دهید. در کد زیر برای name از مقدار جدید و برای age از مقدار پیشفرض استفاده میشود

setUser("Hosein")

3. در حالت سوم همه مقادیر به تابع داده میشود

setUser("Saeed", 30)

4. فرض کنید بخواهیم برای name از مقدار پیشفرض و برای age از مقدار دلخواه استفاده کنیم. در این صورت، استفاده از تابع به شکل زیر اشتباه خواهد بود.

setUser(35)

5. برای انجام حالت قبل باید از نام آرگومان استفاده کنیم. به شکل زیر.

setUser(age = 20)

مثال:

تعریف تابع:

fun setMessage(text: String = "Lorem Ipsum",
               subject: String = "New Message",
               email: String = "support@Hetbo.NET"){
    //...
}

صدا زدن تابع:

setMessage(email = "HetboTeam@YAHOO.COM")
setMessage(subject = "Instagram", email = "HoseinSafdel@Hetbo.NET")

0 پاسخ به "آرگومان های پیشفرض در کاتلین"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Hetbo.net 2016 - 2020