منوهای نصب در پنل مدیریت

دوره آموزش جامع زبان کاتلین

دوره آموزش جامع زبان کاتلین
{"title":"","show_title":"0","post_type":"post","taxonomy":"post_tag","term":"kotlin-tutorial","post_ids":"","course_style":"rated","featured_style":"images_only","masonry":"","grid_columns":"clear1 col-md-12","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"1","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"200","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
 • تصویر شاخص آموزش آرگومان های پیشفرض در کاتلین

آموزش جامع زبان کاتلین - بخش مقدماتی

آموزش جامع زبان کاتلین - بخش پیشرفته

1. استارت دوره پیشرفته

2. توابع پیشرفته

3. کالکشن ها

 • انواع کالکشن ها در کاتلین
 • ساخت کالکشن ها
 • Iterator
 • Range and Progression
 • Sequence
 • معرفی عملگرها روی کالکشن ها
 • Transformations
 • Filtering
 • Grouping
 • Retrieving Collection Parts
 • Retrieving Single Elements
 • Collection Ordering
 • عملگرهای تجمعی در کاتلین
 • Collection Write Operations
 • عملگرهای List
 • عملگرهای Set
 • عملگرهای Map

4. OOP در کاتلین

 • کلاس ها و اشیاء
 • کانستراکتور ها
 • getters و setters
 • ارث بری
 • کنترل سطح دسترسی
 • کلاس abstract
 • اینترفیس ها
 • کلاس های تودرتو و داخلی
 • دیتاکلس
 • Sealed Class
 • Object
 • Companion Object
 • Extension Function
 • Operator Overloading
 • Generics

5. مباحث اضافی

6. آموزش Coroutine در کاتلین

{"title":"","show_title":"0","post_type":"post","taxonomy":"post_tag","term":"kotlin-tutorial","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"blog_card","masonry":"","grid_columns":"clear4 col-md-3","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"12","infinite":"","pagination":"1","grid_excerpt_length":"200","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
 • تصویر شاخص آموزش آرگومان های پیشفرض در کاتلین

  آرگومان های پیشفرض در کاتلین

  تیر 05,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در این بخش از دوره آموزش جامع زبان کاتلین در به یکی دیگر از مباحث مربوط به توابع در کاتلین می پردازیم....

 • آموزش توابع infix در کاتلین

  توابع infix در کاتلین

  خرداد 29,1399 / مقالات / 2 دیدگاه

  مقدمه در این قسمت از دوره آموزش جامع زبان کاتلین به بررسی توابع infix در کاتلین میپردازیم. در بخش قبل به معرفی و...

 • آموزش مقدماتی کار با توابع در کاتلین

  آموزش توابع در کاتلین

  خرداد 27,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  مقدمه در این قسمت وارد چهارمین بخش از دوره آموزش جامع زبان کاتلین میشویم. این بخش اختصاص به آموزش...

 • آموزش مفهوم break و continue در کاتلین

  مفهوم break و continue در کاتلین

  خرداد 26,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در این بخش از آموزش دوره جامع زبان کاتلین به آموزش دو مفهوم مربوط مربوط به حلقه ها و شرط ها میپردازیم....

 • آموزش حلقه ها در کاتلین

  آموزش کار با حلقه ها در کاتلین

  خرداد 22,1399 / مقالات / 1 دیدگاه

  در این آموزش از دوره آموزش جامع زبان کاتلین به آموزش کار با حلقه های در کاتلین می پردازیم. ابتدا انواع...

 • آموزش عبارت when در کاتلین

  عبارت when در کاتلین

  خرداد 14,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه بخش کنترل روند از دوره آموزش جامع زبان کاتلین، در این قسمت در مورد عبارت when در...

 • آموزش دستورات شرطی در کاتلین

  دستورات شرطی در کاتلین

  خرداد 14,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه دوره آموزش جامع زبان کاتلین و در بخش کنترل روند، در این مقاله به بررسی دستورات...

 • آموزش کامنت گذاری در کاتلین

  کامنت گذاری در کاتلین

  خرداد 13,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در این مقاله بسیار کوتاه و در ادامه دوره آموزش زبان کاتلین در مورد کامنت گذاری در کاتلین صحبت میکنیم. در همه...

 • آموزش تبدیل داده ها در کاتلین

  تبدیل داده ها در کاتلین

  خرداد 09,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه دوره آموزش جامع زبان کاتلین، در این بخش در مورد تبدیل داده ها در کاتلین صحبت می کنیم. تبدیل داده ها در...

 • عملگرها در کاتلین 2

  عملگرها در کاتلین

  خرداد 08,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در این بخش به آموزش عملگرها در کاتلین و بررسی انواع عملگرها و نحوه استفاده از آنها در کاتلین می پردازیم. در...

 • آموزش متغیرها در کاتلین و انواع داده ها

  متغیرها در کاتلین و بررسی انواع داده ها

  اردیبهشت 11,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه آموزش جامع زبان کاتلین در این جلسه به آموزش متغیرها در کاتلین و بررسی انواع داده ها و نکات مربوط به...

 • شروع کار با کاتلین

  شروع کار با کاتلین

  اردیبهشت 07,1399 / مقالات / 0 دیدگاه

  در ادامه آموزش زبان کاتلین به شروع کار با کاتلین پرداخته و ساخت پروژه جدید در IntelliJ و اجرای آن را آغاز میکنیم....

Hetbo.net 2016 - 2020