منوهای نصب در پنل مدیریت

عملگرها در کاتلین

آموزش عملگرها در کاتلین

عملگرها در کاتلین 2
در ادامه دوره آموزش جامع زبان کاتلین و در پنجمین قسمت به آموزش عملگرها در کاتلین می پردازیم. در کاتلین عملگرهای مختلفی برای انجام عملیات مختلفی ریاضی و غیر ریاضی و مقایسه کردن و … وجود دارد. هر عملگر روی یک یا چند عملوند عمل خود را انجام میدهید. برای مثال علامت + روی دو عدد عمل میکند و آن دو را جمع میکند.

عملگرهای ریاضی

در تصویر زیر لیست عملگرهای ریاضی موجود در کاتلین را مشاهده میکنید

آموزش عملگرها در کاتلین
val a = 20
val b = 8

val plus = a+b
val sub = a-b
val mul = a*b
val div = a/b
val mod = a%b

println("a plus b is $plus")
println("a sub b is $sub")
println("a mul b is $mul")
println("a div b is $div")
println("a mod b is $mod")

در این کد نتیجه هر کدام از اعمال انجام شده را مشاهده می کنید

اگر بخواهیم تقسیم به صورت دقیق انجام شود باید آن خط را به صورت زیر تغییر دهیم تا با کمک toDouble عدد 20 از Int به Double تغییر کند.

val div = a.toDouble()/b

حال مشاهده میکنید که عدد 2.5 نمایش داده می شود.

عملگرهای ریاضی چگونه عمل می کنند؟

در واقع هنگامی که از هر عملگر ریاضی استفاده میکنیم یک تابع متناظر با آن صدا زده می شود. برای مثال هنگام استفاده از + تابع plus به صورت a.plus(b) صدا زده میشود.

در مورد توابع در آینده بیشتر یاد خواهید گرفت. در جدول زیر عملگرهای ریاضی و توابع متناظر با آنها را مشاهده میکنید.

عملگرهای ریاضی در کاتلین

عملگرهای مقداردهی

عملگرهای مقداردهی همانطور که از نامشان پیداست برای مقداردهی به متغیر ها استفاده می شوند. اولین عملگر مقدار دهی که از ابتدا با آن کار کردیم = بود. در مثال زیر عملگر مساوی، مقدار 5 را به متغیر age میدهد.

val age = 5

در ادامه لیستی از عملگرهای مقداردهی ریاضی را به همراه توابع متناظر با آنها مشاهده میکنید.

عملگرهای مقداردهی در کاتلین
var a = 5
a += 10
println(a)
a -= 8
println(a)
a *= 2
println(a)

عملگرهای افزایشی/کاهشی و پسوندی(یا پیشوندی)

تا این قسمت عملگرهایی که دیدیم، روی 2 عملوند عمل میکردند اما در این بخش عملگر هایی را معرفی میکنیم که فقط روی یک متغیر عمل میکنند.

در جدول زیر لیستی از عملگرهای تک عملوندی را مشاهده میکنید.

عملگرهای تک عملوندی در کاتلین

در موارد اول و دوم عدد داده شده در 1+ و 1- ضرب میشود.

مورد سوم روی متغیرهای Boolean عمل میکند و مقدار آن را عوض میکند، یعنی اگر true باشد آن را false میکند و برعکس.

موارد سوم و چهارم مقدار عدد داده شده را یک واحد افزایش یا کاهش میدهند.

در ادامه مثال هایی از این موارد را مشاهده میکنید.

val a = 5
println(-a)

var b = 7
b++
println(b)

var c = 10
c--
println(c)

val d = true
println(!d)

عملگرهای مقایسه ای

عملگرهای مقایسه ای به مقایسه دو متغیر می پردازند. در ادامه لیست این عملگرها را مشاهده میکنید.

عملگرهای مقایسه ای در کاتلین
کاربرد این عمگرها در حلقه ها، شرط ها و … می باشد که در آینده بررسی میکنیم. چند مثال از عملگرهای مقایسه ای:
val a = 10
val b = 20
println(a > b)
println(a != b)

عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی روی متغیرها و عباراتی عمل میکنند که از نوع بولین باشند. در کاتلین دو عملگر منطقی وجود دارد و آنها || و && می باشند. عملگر || به معنای “یا” می باشد و زمانی نتیجه آن true می شود که حداقل یکی از دو متغیر true باشند. مثال:
val a = true
val b = false
val c = true
val d = false
println("true or false is ${a || b}")
println("true or true is ${a || c}")
println("false or false is ${b || d}")
عملگر && به معنای “و” می باشد. حاصل این عمل زمانی true میشود که هر دو عبارت همزمان true باشند.
val a = true
val b = false
val c = true
val d = false
println("true and false is ${a && b}")
println("true and true is ${a && c}")
println("false and false is ${b && d}")

عملگر in

این عملگر روی کالکشن ها عمل میکند که در بخش پیشرفته به آموزش آنها خواهیم پرداخت. این عملگر بررسی میکند که آیا یک داده در یک کالکشن (مثلا یک لیست) موجود است یا خیر و نتیجه true یا false برمیگرداند. مثال:
val arr = arrayOf(1,2,3,4)
println(4 in arr)
println(5 in arr)

جمع بندی

در این بخش در مورد انواع عملگرها در کاتلین صحبت کردیم و با نحوه استفاده از آنها آشنا شدیم. با این حال عملگرهای دیگری نیز وجود دارند که در طول دوره با آنها آشنا خواهیم شد و نیازی به معرفی در این بخش وجود نداشت.

میتوانید سوالات خود را مطرح کنید.

0 پاسخ به "عملگرها در کاتلین"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Hetbo.net 2016 - 2020