منوهای نصب در پنل مدیریت

آموزش زبان کاتلین

05

تیر'99

آرگومان های پیشفرض در کاتلین

در این بخش از دوره آموزش جامع زبان کاتلین در به یکی دیگر از مباحث مربوط به توابع در کاتلین …

مشاهده

29

خرداد'99

توابع infix در کاتلین

مقدمه در این قسمت از دوره آموزش جامع زبان کاتلین به بررسی توابع infix در کاتلین میپردازیم. در بخش قبل …

مشاهده

27

خرداد'99

آموزش توابع در کاتلین

مقدمه در این قسمت وارد چهارمین بخش از دوره آموزش جامع زبان کاتلین میشویم. این بخش اختصاص به آموزش توابع …

مشاهده

26

خرداد'99

مفهوم break و continue در کاتلین

در این بخش از آموزش دوره جامع زبان کاتلین به آموزش دو مفهوم مربوط مربوط به حلقه ها و شرط …

مشاهده

22

خرداد'99

آموزش کار با حلقه ها در کاتلین

در این آموزش از دوره آموزش جامع زبان کاتلین به آموزش کار با حلقه های در کاتلین می پردازیم. ابتدا …

مشاهده

14

خرداد'99

عبارت when در کاتلین

در ادامه بخش کنترل روند از دوره آموزش جامع زبان کاتلین، در این قسمت در مورد عبارت when در کاتلین …

مشاهده

14

خرداد'99

دستورات شرطی در کاتلین

در ادامه دوره آموزش جامع زبان کاتلین و در بخش کنترل روند، در این مقاله به بررسی دستورات شرطی در …

مشاهده

13

خرداد'99

کامنت گذاری در کاتلین

در این مقاله بسیار کوتاه و در ادامه دوره آموزش زبان کاتلین در مورد کامنت گذاری در کاتلین صحبت میکنیم. …

مشاهده

09

خرداد'99

تبدیل داده ها در کاتلین

در ادامه دوره آموزش جامع زبان کاتلین، در این بخش در مورد تبدیل داده ها در کاتلین صحبت می کنیم. …

مشاهده

08

خرداد'99

عملگرها در کاتلین

در این بخش به آموزش عملگرها در کاتلین و بررسی انواع عملگرها و نحوه استفاده از آنها در کاتلین می پردازیم. در کاتلین، عملگرها به 6 دسته تقسیم می شوند...

مشاهده
Hetbo.net 2016 - 2020